CĐCS Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng nâng cao trình độ pháp luật về nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể
02/08/2018

Ngày 19/07/2018, CĐCS Trường đại học quốc tế Hồng Bàng cử cán bộ là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tham gia lớp tập huấn về nâng cao trình độ pháp luật về tiền lương, phúc lợi hiện hành và Thỏa ước lao động tập thể Luật sư Trần Văn Trí - Chuyên gia Tư vấn pháp luật đã truyền đạt cho các học viên các nội dung về các quy chế, quy trình về nội quy lao động (NQLĐ) và thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); vai trò của CĐCS trong việc thương lượng, ký kết, giám sát việc thực hiện NQLĐ, TƯLĐTT; quy chế, quy trình xây dựng NQLĐ và TƯLĐTT. Thời lượng chính của lớp học, chuyên gia tập trung truyền đạt cách vận dụng pháp luật lao động trong xây dựng TL, PL, NQLĐ và TƯLĐTT đảm bảo có lợi cho người lao động tại một số nội dung như: tiền lương, phúc lợi, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo đảm việc làm cho người lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, thực hiện nội quy lao động...và một số nội dung khác mà các bên quan tâm. Chuyên gia cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, nhiệm vụ của Ban chấp hành CĐCS trong quá trình tham gia, vận dụng pháp luật lao động xây dựng NQLĐ, TƯLĐTT; tuyên truyền để người lao động hiểu được  giữa nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi khi thực hiện NQLĐ và TƯLĐTT. Đó là ý thức kỷ luật, nề nếp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ theo đúng NQLĐ đã được Nhà trường đề ra; tuân thủ theo đúng những quy trình, quy phạm trong quá trình làm việc để không xảy ra những sự cố, gây tai nạn lao động; sự nỗ lực vượt khó khăn, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

         Với kiến thức sâu rộng, cách truyền đạt rõ ràng, rành mạch, lôi cuốn, hấp dẫn; phương pháp lấy học viên là đối tượng trung tâm cùng những liên hệ, dẫn chứng cụ thể trong các trường hợp cụ thể, các học viên rất nghiêm túc, chăm chú lắng nghe bài giảng và tích cực tham luận, trao đổi với chuyên gia từ cách trích dẫn các điều khoản của Bộ Luật lao động trong TƯLĐTT, lấy ý kiến tập thể lao động, đại diện Công đoàn ký TƯLĐTT trong quy trình xây dựng TƯLĐTT đến tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,  bảo đảm việc làm, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, nội quy lao động... trong NQLĐ và TƯLĐTT.

        Kết thúc khóa học, với những kiến thức tiếp thu cùng những định hướng của chuyên gia, các học viên sẽ cụ thể hóa trong quá trình xây dựng NQLĐ, TƯLĐTT; vận dụng đề xuất các nội dung có lợi cho người lao động so với pháp luật vào TƯLĐTT và phân tích khả năng, căn cứ áp dụng; góp ý có chất lượng về những nội dung cần bổ sung, sửa đổi; những vướng mắc trong quá trình thực hiện NQLĐ và TƯLĐTT để có những đề xuất kiến nghị. Đồng thời, thống kê bổ sung các hành vi vi phạm kỷ luật lao động có thể xảy ra mà Nội quy hiện hành chưa có, đề xuất hình thức kỷ luật tương ứng với các hành vi đó. 

Minh Nhựt

Từ khóa:
Top