Ban Chấp Hành Công Đoàn trân trọng thông báo đến Quý CB-NV-GV về việc tham quan Du lịch Hè 2018.
28/05/2018

BAN CHẤP HÀNH CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÔC TẾ HỒNG BÀNG

THÔNG BÁO CBNV -GV THAM GIA DU LỊCH HÈ 2018

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Trường đại học quốc tế Hồng Bàng, Tháng 07/2018 sẽ tổ chức chương trình tham quan, du lịch cho cán bộ, nhân viên, người lao động đủ tiêu chuẩn theo quy định công đoàn viên được tham quan, du lịch trong nước.
Đây là chương trình do các Công đoàn cơ sở thực hiện nhằm tiếp nối chương trình tham quan, du lịch nước ngoài đã được Công đoàn Trường tổ chức hàng năm trước đây. Trước đó, việc đánh giá chấm điểm đã được Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở ĐHQT Hồng Bàng triển khai thực hiện công khai, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi từ các Tổ Công đoàn và các Ban chuyên môn.

Dưới đây là hai đề xuất cho chương trình Du lich Hè năm 2018 như sau: 

1. Tour Trong nước - Thành Phố Đà Lạt 

2. Tour Ngoài nước - Singapore - Malaysia 

Trải nghiệm du lịch Hè sẽ tạo cho CBNV -CĐV -GV sự phấn khởi tăng tính đoàn kết và sáng tạo hỗ trợ công việc chuyên môn và nhà trường tốt hơn. 

 

 

 

 

 

Từ khóa:
Top