Mở lớp YOGA dành cho học viên mới (Tháng 6/2018)
30/05/2018

THÔNG BÁO

V/v khai giảng mới lớp YOGA 

 

Ban chấp hành công đoàn Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng thông báo đến toàn thể CB/GV/NV thông tin về lớp YOGA như sau:

1/ Lớp YOGA tại cơ sở Điện Biên Phủ: thời gian học từ 17h30 - 18h30 (Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần); khai giảng ngày 29/05/2018

2/ Lớp YOGA tại cơ sở Đầm Sen 1: thời gian học từ 17h00 - 18h00 (Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần); khai giảng ngày 05/06/2018

Từ khóa:
Top