Thông báo nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018
08/06/2018

THÔNG BÁO 

V/v phát thưởng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018

Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học quốc tế Hồng Bàng trân trọng thông báo đến quý Thầy/Cô Tổ trưởng liên hệ Cô Trần Thị Kim Hoa nhận quà và phát cho các Con theo danh sách đã được gửi.

Từ khóa:
Top